Aanmelden

Nieuwe leerling

Wilt u uw kind aanmelden op onze school of liever eerst nog een kijkje nemen? Neem dan contact met onze directeur Daniëlle van der Niet.

Leerlingen van 4 jaar mogen naar school. Alle leerlingen komen, in de regel, de eerste dag na hun vierde verjaardag op school.
Voordat ze vier worden, mogen ze  5 dagen komen wennen, in overleg met de leerkracht van groep 1 wordt er gekeken wat het best past bij uw kind.

Leerlingen van 5 jaar moeten naar school, zij zijn volgens de wet leerplichtig.

Ook ouders van kinderen die op dit moment op een andere school zitten, kunnen informatie inwinnen over onze school. Er volgt dan een gesprek over de reden waarom u uw kind(eren) op een onze school zou willen aanmelden. Er wordt altijd contact opgenomen met de vorige school alvorens uw kind(eren) aangenomen wordt op onze school.

Wanneer u contact opneemt kunnen wij met u een afspraak plannen voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.
We vertellen u tijdens de rondleiding o.a. over de onderwijsvorm, identiteit en de werkwijze van onze school.
Daarnaast is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.

Contact: info@gbbenjamin.nl
Directeur: Daniëlle van der Niet
Telefoonnummer: 045-5216561
Adres: Koolweg 9, 6446 TM te Brunssum