MR

Medezeggenschapsraad

Naast een schoolvereniging functioneert op onze school een medezeggenschapsraad (MR). Deze MR heeft bij belangrijke beleidsvoornemens of beleidsveranderingen instemmings- of adviesrecht.
De MR bestaat uit 2 geledingen. De geleding leerkrachten vertegenwoordigt het op school werkzame personeel, terwijl de geleding ouders alle ouders vertegenwoordigt.


Mevr. E. de Koning : leerkrachtgeleding (voorzitter)
Dhr. W. van Enk: leerkrachtgeleding
Dhr. P. Frölich: oudergeleding
Dhr. L. Mostert: oudergeleding