Gedrag en sociaal-emotioneel leren

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Als team zijn we bezig met het implementeren van onze visie op gedrag in combinatie volgens het model van Stephen Covey.
Dit is een van de hoofddoelen van dit schoolplan.

DOELEN
Gedrag van leerlingen en leraren

In 2023:

-zijn de beginselen van de 7 Covey principes geïmplementeerd in het onderwijs op onze school;
-is er een schoolbrede ontwikkelingslijn hoe deze principes worden ingezet in de klassen;
-zijn er duidelijke afspraken in het team op welke manier we deze ontwikkelingslijn uitvoeren;
-zien we dit terug in het gedrag van leerlingen doordat ze goede resultaten behalen op sociaal-emotionele vragenlijsten.

Momenteel is er een jaarschema waarin we schoolbreed oefenen en modelen hoe de 7 principes eruit zien in de praktijk.
U kunt dan denken aan lessen over ons fantastische elastische brein, growth mindset en emotieregulatie om maar even een greep te doen uit het aanbod.
Er is ook aandacht voor het bouwen van een gezonde en veilige groepssfeer. In de gouden en zilveren weken is hiervoor extra aandacht.
Elke week is er een bijeenkomst van de groep genaamd "de sociokring" hier wordt gedrag en het wel of niet behalen van de doelen van de afgelopen week besproken, ook worden doelen geformuleerd voor de komende week. Kinderen hebben hierin de leiding, de leerkracht fungeert als mentor. 

SCOL
Staat voor Sociale Competentie Observatie Lijst en is een lijst met 26 vragen rondom gedrag die de groepsleraar in het najaar en het voorjaar invult voor iedere leerling. Daarnaast worden op dezelfde momenten door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 eenzelfde lijst over zichzelf ingevuld. De gegevens die hieruit komen worden op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau zorgvuldig geanalyseerd en vinden een plaats in de analyse van de opbrengsten. Wanneer nodig worden leerlingen die hierop uitvallen diagnostisch onderzocht door de gedragsspecialist van school.