Historie

Historie school

De geschiedenis van de Gereformeerde Basisschool Benjamin begint heel wat jaren geleden toen op 30 mei 1921 “De Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel op gereformeerde Grondslag te Treebeek” werd opgericht. Officieel bestond de school toen op papier, maar voordat er met de lessen begonnen konden worden, gingen er in Treebeek en omgeving lijsten rond, om na te gaan op hoeveel leerlingen men kon rekenen. Na afloop toonden de lijsten de volgende resultaten:

* lijst Treebeek : 58 kinderen
* lijst De Slak : 46 kinderen
* lijst Nieuw Einde : 12 kinderen
* lijst Steenberg : 120 kinderen
* lijst Brunssum : 35 kinderen

In totaliteit zou de school beginnen met 271 kinderen, ware het niet dat er nog geen schoolgebouw was. Gelukkig kreeg de Nutsschool die aan de Koolweg in Treebeek stond de beschikking over een stenen gebouw en kwam hun huidige houten gebouw vrij te staan. De Gereformeerde Basisschool vroeg toestemming aan de Staatsmijnen en kreeg de beschikking over 5 leslokalen.
Er solliciteerden een twintigtal mensen en hieruit werden de eerste leerkrachten geselecteerd. Men benoemde Dhr. J. Schuitmaker als hoofd van de school en na bijna één jaar van hard aanpakken werd op 28 februari 1922 de eerste Gereformeerde School in Limburg geopend.

Langzamerhand kreeg men meer en meer de behoefte om het houten schoolgebouw te vervangen voor een stenen gebouw. Het duurde tot 1933 eer dat er toestemming werd gegeven tot de bouw van een nieuw schoolgebouw. De leerlingen kregen hiervoor vervroegd vakantie. Het gebouw werd op 4 september 1933 officieel geopend.
Tijdens de oorlogsjaren werd het lesgeven bemoeilijkt, aangezien Duitsland oplegde wat er onderwezen moest worden.
In november 1940 voerden de Duitsers een herfstvakantie in met als doel brandstofbesparing en om dezelfde reden werd de school op zaterdag en maandag gesloten. Er moesten formulieren ingevuld worden om aan te geven of er ook werknemers van Joodse afkomst waren en in januari 1942 werd voor de derde maal een schrijven gestuurd over de invoering van het vak Duits. Dat was tot drie maal afgekeurd door de schoolvereniging.

In het voorjaar van 1942 adviseerde de Schoolraad voor Scholen met de Bijbel geen medewerking te verlenen aan de door Duitsers opgelegde beperkingen. Hierdoor werd een viertal leden afgevoerd naar een concentratiekamp in Amersfoort.

Echter na drie jaar oorlog kon het onderwijs nog steeds doorgaan.
Één van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Basisschool is de start van de kleuterschool op 24 augustus 1981. Deze nieuwe kleuterschool maakte van de lagere school een basisschool.

In 1994 nam Dhr Simon Elzinga als directeur afscheid van de school, na 22 jaar directeur geweest te zijn. Zijn opvolger was Dhr. Wim van der Linden, die als kind ook al op de Gereformeerde Basisschool Benjamin zat en sinds 1 augustus 1978 in dienst was op school. Onze huidige directeur Gerte Offeringa volgde Wim van der Linden op in 2015. In augustus 2023 heeft Daniëlle van der Niet het stokje overgenomen van Gerte Offeringa en is zij nu de directeur van onze geweldige school.

Gedurende de laatste jaren was het leerlingaantal zodanig gedaald, dat het voortbestaan van de school ernstig gevaar liep. Het was voor alle betrokkenen duidelijk, dat de school in een moeilijke positie verkeerde. Er werd door het bestuur hard gezocht naar constructies, die het voortbestaan van de school, ondanks de bepalingen van de regering zou garanderen.

Desondanks werd de kans op succes geschat op minder dan 10% want de minister weigerde, om de school een aparte status te verlenen. Daardoor zou de school vanaf 1 augustus 1996 niet meer door het Rijk bekostigd worden. 

Na spannende maanden van hard werken, hopen en bidden kwam op 25 april 1996 het bericht van staatssecretaris Netelenbos, dat onze school toch voor ontheffing in aanmerking kwam.
De Gereformeerde Basisschool had net daarvoor een nieuwe naam gekregen; Benjamin. Die dag hing de vlag in de top en stond er op een groot spandoek “Benjamin blijft!!” Dit is een wonder van God dat nooit vergeten mag worden!
in 2022 vierden we ons 100 jarig bestaan. Wij zijn hier heel dankbaar voor.